hubeni hlodavců        hubeni hmyzu       plísně viry bakterie       hubení vos       hubení krtků       ochrana proti ptactvu

Deratizace - dezinsekce - dezinfekce Brno

PRACUJEME NONSTOP

Naše firma je na trhu již od roku 1991 máme tedy bohaté zkušenosti v oboru činnosti ochranné DDD. Používáme výhradně zahraniční účinné prostředky které jsou cennově dostupné. Jsou schválené hlavním hygienikem CR a určené pro náš trh. Poskytujeme množstevní slevy a jsme schopni jit až o 10% z cenny stavající firmy ktera provádí DDD ve Vašem objektu.

Deratizace - hubení hlodavců Brno

Deratizační zásah se skládá: z průzkumných prací zjištění druhu hlodavců a stupně zamoření 3 stupně zamoření podle stop, volba í nástrahy, odstranění příčin výskytu vlastního hubení a následných prací kontrolních včetně. dokládání spotřebovaných materiálů, odklizení uhynulých hlodavců abezpečnostních opatření).

Doporučené termíny: deratizaci je vhodné provádět 2x ročně. Na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim (kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do obydlených objektů) v celém areálu. Riziková místa (např. potravinářské provozy, topné kolektory ap.) můžeme po dohodě ošetřovat častěji.

Deratizaci provádíme u těchto objektů:

 • kancelářské objekty
 • výrobní komplexy
 • restaurace a stravovací zařízení
 • sklady, prodejny a výrobny potravin
 • obytné domy, sklepy, půdy
 • nemocnice
 • kanalizační sítě

O technologii i ceně rozhoduje řada předem nedefinovatelných faktorů, jako stupeň zamoření, poloha ošetřovaného objektu, stavební členitost, zdroje a rozvody tepla, potravinové zdroje a jejich dostupnost pro hlodavce a jiné, které jsou patrné až při průzkumu.

Dezinsekce Brno

Dezinsekce  hubení členovců
Je soubor metod a prostředků k hubení členovců (hmyzu, roztočů), přenášející nakažlivé nemoci, obtěžující člověka či zvířata, popř. způsobující hospodářské škody na potravinách a zásobách.

 • zdravotně - epidemiologické
  (šíření infekčních nemocí)
 • epiziotologické - napadají nebo cizopasí
  na zvířatech, zneklidňují je (snižují výnosnost)
 • národohospodářské - způsobují škody
  na uskladněných produktech

Likvidace hmyzu se provádí

 • postřikovou metodou - likviduje aktivně lezoucí hmyz
 • kladením požerových nástrah
 • kombinací postřikové metody a kladením nástrah

V boji s nežádoucím hmyzem mají velký význam preventivní opatření – čistota, úklid, včasné odklizené odpadků (zvláště potravinářských).
Po provedení úspěšné dezinsekce hmyz ztrácí světloplachost a neskrývá se – proto se zdánlivě po asanaci vyskytuje v ošetřených prostotách hojněji.
Monitorování - zjištění stupně zamoření a škůdce, se provádí pomocí lepových nástrah.

Dezinfekce Brno

Soubor opatření vedoucích ke zničení,
usmrcení mikroorganizmů  na předmětech, ve vnějším prostředí (voda, vzduch) na pokožce (dezinfekce rukou, kůže). Dezinfekci nejčastěji provádíme ve zdravotních zařízeních, ve školách, v potravinářkých provozech, stravovacích provozech, v bytech po zemřelých, atd.

Dezinfekce se provádí:

 • preventivní - neboli ochranná - provádí se tam, kde se předpokládá přítomnost původců nákazy
 • ohnisková- (represivní) - je zaměřena na zneškodnění choroboplodných zárodků přímo v ohnisku s cílem zamezit dalšímu šíření
  • Ohnisková dezinfekce průběžná - se provádí po dobu trvání zdroje nákazy, tzn. do doby vyloučení původců nákazy (týká se všech předmětů, s kterými přišel do styku nemocný včetně prostředí, ve kterém pobýval.
  • Ohnisková dezinfekce konečná– jednorázový zásah v ohnisku nákazy kde již nedochází k šíření (vylučování) choroboplodných zárodků – zdroj nákazy byl odstraněn tato dezinfekce se týká i prostředí, ve kterém se zdroj nacházel

    

Deratizace  Deratizace  Deratizace
Desinsekcekce Brno  Desinsekcekce Brno  Desinsekcekce Brno