hubeni hlodavců        hubeni hmyzu       plísně viry bakterie       hubení vos       hubení krtků       ochrana proti ptactvu

Hubení hmyzu - šváb, rus, mravenec, štěnice

Šváb Obecný

 • Je tmavohnědý až černý, délka těla kolem 25 mm, sameček má vyvinutá křídla, samička zakrnělá.
 • Vajíčka se vyvíjejí v kokonech – dlouhých 10 mm, které ční samici ze zadečku.
 • Po odložení kokonu se líhnou mláďata – nymfy o velikosti cca 2 mm, které se 7-10x svlékají, po posledním svlékání se mění v dospělce. Celý vývoj až do dospělého jedince trvá asi 5 let, celková doba života je asi 6 let.
 • Šváb špatně šplhá, nejčastěji ho nalezneme na podlaze.

Rus Domácí

 • Dospělý rus je menší než šváb – průměrná délka je cca 12 mm, barva světle hnědá se 2 nápadnými tmavými podélnými pásy na předohrudí (samec je světlejší a štíhlejší než samice).
 • Vajíčka se vyvíjejí v kokonech – ootékách dlouhých 5 – 6 mm, které ční samici ze zadečku.Ihned po odložení kokonu se líhnou mláďata – nymfy o velikosti cca 2 mm, které se po 6-7x svlékají, po posledním svlékání se mění v dospělce.
 • Rus dobře leze, proto ho můžeme spatřit ve všech výškových hladinách místností. Zvláště oblíbeným místem jsou rozvody tepla.

Mravenec farao

Monomorium pharaonis

 • Popis : dělnice jsou velmi drobné, 2-2,5mm velké, žlutavě zbarvené, jen konec zadečku je tmavý.Královna je větší a tmavší, po vylíhnutí má křídla, která po kopulaci ztrácí.
 • Výskyt : původem z Indie, později ve Středomoří, dnes již v celé Evropě, plně přizpůsobený životu v obytných domech. Celoročně.
 • Zajímavosti : při výskytu je nutné provést asanaci komplexně, tedy v celém objektu, kde byl výskyt zaznamenán. Likvidace se provádí zásadně pomocí požerových nástrah, protože tento druh mravence má velmi vyvinutý čich.

Štěnice Obecná

Je parazit zbarven špinavě žlutě až červenohnědě, délky asi 4 – 6 mm, jsou přizpůsobeny k životu v lidských obydlích a sání na člověku (není však úzce specializována a živí se často i na jiných savcích nebo ptácích). Přes den se zdržuje v nejrůznějších úkrytech, v noci vylézají a vyhledávají hostitele, aby na něm sály krev.

Rozšíření štěnic z domu do domu je obvykle pasivní, např. s nábytkem, předměty či oděvy při stěhování (v létě mohou aktivně přelézat, a to i po obvodových zdech, tak mohou napadnout i sebelépe udržované domácnosti). Déle přetrvávající výskyt štěnic je však obvykle spojen s nízkou hygienickou úrovní. Dobrý úkryt poskytují dřevěné  postele, ale i jiný nábytek, čalouněné židle, nedoléhající tapety, rámy obrazů, zrcadel, zásuvky, vypínače apod.

 • Vývoj štěnic závisí hlavně na okolní teplotě a dostatku potravy (vlhkost má zanedbatelný vliv).
 • Samička klade během svého života asi 100 – 200 vajíček oválného tvaru o velikosti 0,5 – 1 mm, ta jsou překryta tenkou vrstvou lepivého výměšku, který je připevní k podkladu.
 • Při teplotě 22oC se asi za 14 dní líhnou nymfy (podobné dospělcům, ale bez pohlavních orgánů), při teplotě 15° C asi za 20 dní, při 33° C za 5 dní.
 • Nymfy mají 5 vývojových stádií oddělených svlékáním (tj. odkládáním tělního pokryvu), před každým svlékáním se musí nymfa alespoň 1 nasát krve.
 • Vývoj nymf při teplotě 22° C a dostatečné výživě trvá asi 40 dní, takže celý vývoj od vajíčka do dospělce trvá 2 měsíce.
 • Průměrná délka života štěnic při normální pokojové teplotě je asi 1 rok. Štěnice vydrží i několik měsíců hladovět.

 

 • mravenec1
 • mravenec2
 • mravenec3
 • rus
 • rus2
 • rus3
 • stenice
 • stenice2
 • stenice3
 • svab1
 • svab2
 • svab3