hubeni hlodavců        hubeni hmyzu       plísně viry bakterie       hubení vos       hubení krtků       ochrana proti ptactvu

Likvidace plísní, virů a bakterií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezinfekce (Likvidace plísní, virů a bakterií) jsou postupy vedoucí k zneškodnění mikroorganizmů. Tedy nejen plísní, ale i bakterií, virů aj. Dezinfekční zákroky nacházejí uplatnění zejména v zabezpečení hygienické nezávadnosti objektů:
 • veterinární sféra - drůbežárny, stáje, objekty živočišné výroby v zemědělských družstvech ap.
 • potravinářské provozy - jatka, výrobny lahůdek
 • běžnou dezinfekci v komunální sféře zajišťují v rámci svých služeb převážně úklidové firmy, speciální dezinfekční zásahy provádíme spíše v případě mimořádných okolností (např. prasklá kanalizace, byty po zemřelých nájemnících apod.)

provádí se:

 • preventivní - neboli ochranná - provádí se tam, kde se předpokládá přítomnost původců nákazy
 • ohnisková- (represivní) - je zaměřena na zneškodnění choroboplodných zárodků přímo v ohnisku s cílem zamezit dalšímu šíření
  • Ohnisková dezinfekce průběžná - se provádí po dobu trvání zdroje nákazy, tzn. do doby vyloučení původců nákazy (týká se všech předmětů, s kterými přišel do styku nemocný včetně prostředí, ve kterém pobýval.
  • Ohnisková dezinfekce konečná – jednorázový zásah v ohnisku nákazy kde již nedochází k šíření (vylučování) choroboplodných zárodků – zdroj nákazy byl odstraněn tato dezinfekce se týká i prostředí, ve kterém se zdroj nacházel

Metody pro dosažení dezinfekčních účinků

 • způsob fyzikální
 • způsob chemický

Při obou způsobech platí společná zásada – dvouetapový pracovní postup. V 1. etapě se provede řádná mechanická očista hrubých nečistot, buď fyzikálními metodami (omýváním) nebo použitím chemických přípravků, teprve v 2. etapě se provede vlastní dezinfekční zásah.

 

 

 • plisen
 • plisen3
 • plisen4
 • viryabakterie
 • viryabakterie2